OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS PROGIMNAZIJOJE

*****

     2021 m. birželio mėn. progimnazijai patvirtintas „Olweus“ mokyklos vardas 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metams. 

*****

(2020-12-28)

                  Nuo 2008 m. mokykla dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje. Ši programa sukurta Norvegijoje, jos autorius – Bergano Universiteto profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių, smurto ir priekabiavimo temas.

                   Programos tikslas – sumažinti patyčių mąstą mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai.  Tai  ilgalaikė programa, kuri įtraukia visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus. Šios programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

                   Kas dveji metai mokykloje vyksta Olweus programos išorinis auditas, kurio tikslas – nustatyti, ar mokykloje vykdomos veiklos ir gauti rezultatai atitinka reikalavimus, keliamus sertifikuotai Olweus programos mokyklai.

                   Pirmasis Olweus programos išorinis auditas buvo atliktas 2010 m. pavasarį. Nuoseklus, nenutrūkstamas visos bendruomenės darbas buvo įvertintas teigiamai – mokykla  gavo teisę vadintis sertifikuota Olweus programos mokykla.

                   Paskutinis auditas vyko 2019 metų gegužės mėnesį ir jo rezultatas: iki 2021 metų birželio mėnesio suteikta teisė vadintis sertifikuota Olweus programos mokykla.

                   Olweus programos esmė – išmokyti visą mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

                   Siekiant išsiaiškinti patyčių situaciją mokykloje, kiekvienais mokslo metais lapkričio–gruodžio mėn.  vyksta 3–8 klasių mokinių apklausa pagal mokslininkų parengtą Olweus programos klausimyną.  Pagal apklausos duomenis programos įgyvendinimo rezultatai mūsų mokykloje akivaizdūs: 2008 metais patyčias patyrė 29 % mūsų mokyklos mokinių, 2019 metų duomenimis – 9,5 %.

                   Mokykloje aktyviai veikia sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG). Penkis kartus per mokslo metus grupelėse vyksta pusantros valandos susirinkimai, kurių metu aptariama esama patyčių situacija, ieškoma būdų, kaip tinkamiau mokiniams perteikti programos vertybes.

                   Mokiniams nuolatos skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia – mūsų mokykloje nesityčiojama.

                   Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

1 taisyklė – Mes nesityčiosime iš kitų;

2 taisyklė – Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;

3 taisyklė – Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;

4 taisyklė – Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

                   Progimnazijoje nuosekliai  taikoma Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema. Tikimės, kad tai padeda mokykloje kurti saugią ir draugišką atmosferą.

 *****

     2014 m. spalio 8 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus įsakymu „Gabijos“ progimnazijai pakartotinai suteiktas „OLWEUS mokyklos“ vardas 2014-2015 ir 2015-2016 mokslo metams.  

*****

     Vadovaujantis 2012 m. birželio mėn. Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos audito ataskaitomis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymu „Gabijos“ progimnazijai suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas 2012-2014 mokslo metams.

 

Mokyklos Olweus programos instruktoriusSandra Kavolienė

Mokyklos Olweus programos koordinatoriusDalia Ruigė

Mokykloje yra sudarytos 3 mokymosi ir supervizijų grupės. Visas mokyklos personalas kas dvi savaites renkasi į šias grupes. Grupių užsiėmimai vyksta po 90 min.

Mokymosi ir supervizijų grupių lyderiai:

Aušra Gavšinienė

Raimonda Salienė ir Jelena Volkova,

Rima Norkienė ir Zoja Stravinskienė.

Mokytojų grupelė Olweus programos susirinkime

Pirmas susirinkimas.

 

Tinklapis nerenka jokios informacijos (vartotojo kompiuteryje nesaugoja slapukų).
OK