PAMOKŲ PAKEITIMŲ NĖRA>>>>>

(GALI KEISTISatnaujinta 08-11 17:41)


 2022–2023 M. M. PUSMEČIO 1–4 KLASIŲ TVARKARAŠTIS (ruošiamas)>>>>>

  2022–2023 M. M. PUSMEČIO 5–8 KL. MOKINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (ruošiamas)>>>>>

2022–2023 M. M.  PUSMEČIO 5–8 KL. MOKYTOJŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (ruošiamas)>>>>>

2022–2023 M. M.PUSMEČIO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ IR PAMOKŲ, SKIRTŲ MOKINIO UGDYMO POREIKIAMS TENKINTI TVARKARAŠTIS (ruošiamas)>>>>> 


 SPALIO MĖNESIO KONTROLINIŲ (ATSISKAITYMO) DARBŲ GRAFIKAS (bus vėliau)>>>>>


 PAMOKŲ LAIKAS 2–8 kl. 2021–2022 M. M.

1. 8.15 – 9.00

2. 9.15 – 10.00

3. 10.15 – 11.00

4. 11.30 –12.15

5. 12.30 –13.15

6. 13.30 – 14.15

7. 14.25 –15.10

8. 15.20 – 16.05

Pamokų laikas 1 klasėse, pertraukų trukmė>>>>>


2022–2023 M. M. ATOSTOGOS 1–8 kl.

Rudens – nuo  10-31 iki 11-04

Žiemos (Kalėdų) – nuo  12-27 iki 01-06

Žiemos – nuo 02-13 iki 02-17

Pavasario (Velykų) – nuo 04-11 iki 04-14 

Vasaros – 1–4 klasėms nuo 06-05 iki 08-31, 5–8 klasėms nuo 06-19 iki 08-31


2022–2023 M. M. DIENOS, SKIRIAMOS PAŽINTINEI, KULTŪRINEI, MENINEI, KŪRYBINEI, SPORTINEI, SOCIALINEI, PRAKTINEI VEIKLAI 1–8 KL.

09-01 meninė veikla „Mokslo ir žinių diena“

10-17 socialinė veikla „Prevencijos diena“

11-17 praktinė veikla „Karjeros ir verslumo diena“

12-09 socialinė veikla „Gerumo diena“

04-25 pažintinė veikla – mokyklinis projektas „Mano miestas“

05-24 sportinė veikla „Sporto diena“

06-02 (1-4 kl.) 06-16 (5-8 kl.) kūrybinė veikla „Paskutinis skambutis“

2022-2023* (tiksli data – pagal poreikį) pažintinė veikla – turizmo diena


2022–2023 M. M. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) SUSITIKIMAI SU MOKYTOJAIS:

09-07 (bendras tėvų susirinkimas ir susirinkimai klasėse)

05-31 (tėvų susirinkimai klasėse)

01-12, 05-18 (susitikimai su dalykų mokytojais)


I PUSMETIS 2022–2023 M. M. BAIGIASI

1–8 kl. – 01-27

II PUSMETIS 2022–2023 M. M. BAIGIASI

1–4 kl. – 06-02

 5–8 kl. – 06-16

Atgal

Tinklapis nerenka jokios informacijos (vartotojo kompiuteryje nesaugoja slapukų).
OK